شعر بدون کشف فایده ای ندارد
عنوان مجموعه اشعار : غزل
شاعر : سعید شادمان


عنوان شعر اول : جناب نگار
او می‌کُند دو چشمِ خودش را خُمارتر
مـن مـی‌شوم به دامِ نگاهش شکارتر
لب می‌گَزَد که شرم کنم از نظر به او
امّـا هـمـیـن مـرا بـکُـنـد بـی‌ قرارتر
دائـم حـذر دهـد نـشوم مبـتـلای او
او هی حذر دهد به من و من دچارتر
او می‌کِشد میـان من و خود حصارها
حـالِ بــدِ مــرا بـکُـنـد نـاگــوارتـر
کمتر شبی شود نشود چشم‌های مـن
در غُـصّه‌ی فـراقِ جـنـابِ نـگـار ، تر
مـسـتـأصـلـم نموده میانِ قبول و رد
بـرزخ نمی‌شناسم از این فـتـنـه‌ بارتر
دیـگر نمانده جا به جگر ، بـهرِ نیشتر
او می‌پـسـنـدد این جگرم تارومـارتر
از فــرطِ مـهـر او بـشـود کـار ، زارتر
او می‌کند دو چشمِ خودش را خمارتر
نقد این شعر از : آرش شفاعی
اگر بخواهم یک قضاوت کلی دربارۀ این شعر کنم باید بگویم شما بر اسباب و لوازم شاعری مسلطید و راه و رسم سرودن غزل به سبک کلاسیک را هم می‌دانید. اگر برای شما این مقدار کافی است، می‌توانید با بهره بردن از همین حداقل هنر شاعری، باز هم غزل هایی بگویید که در آن شاعر سعی می‌کند به هنروری های زبانی اکتفا کند. این هم البته درجه و مرتبتی در شاعری است و خیلی از شاعران جوان و کم تجربه به همین حداقل هم دست نیافته‌اند اما اگر قرار است شاعری را جدی بگیرید و به صورت درست و دقیق و حرفه‌ای وارد این هنر بشوید، باید به این مقدار راضی نباشید.
شعر شما بدون تعارف از نظر تخیل بسیار ضعیف است. شاعر هیچ تصمیمی برای وارد کردن تخیل خود در شعر ندارد. همۀ حرف ها و تصویرهای شاعر همان چیزی است که در غزل سنتی ما هزاران هزار بار گفته شده است. بی قرار شدن از لب گزیدن، مشکلات شب فراق، نیشتر در جگر و شکار شدن با نگاه را اگر در دیوان هر شاعر فارسی از هزارسال قبل تا امروز مرور کنید، بارها و بارها خواهید دید. شما به عنوان یک شاعر چیزی از خودتان عرضه نکرده‌اید و دوباره همان حرف ها را در یک وزن و قافیه دیگر ریخته‌اید. با این پخته خواری در شاعری به جایی نخواهید رسید و باید رنج کشف فضاها و تصویرهای تازه را بر خود هموار کنید. در آن صورت است که می‌شود دربارۀ داشته‌های شاعری شما بهتر و دقیق‌تر حرف زد و نظر داد.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۱
سعید شادمان » یکشنبه 24 اسفند 1399
سپاسگزارم بابت نقد مفیدتان آقای شفاعی عزیز تلاش میکنم نکاتی که فرمودید مد نظر قرار دهم سپاس

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.