به پایان بندی دقت کنید
عنوان مجموعه اشعار : شعر بابک بنی فاطمی (خاکسار)
شاعر : بابک بنی فاطمی


عنوان شعر اول : تو تکرار شدی
جان شدی بر تن مردار ، تو تکرار شدی
معجزه بود که اینبار ، تو تکرار شدی
همه ی پنجره ها لخته به زنجیر شدند
در رگ و ریشه ی دیوار ، تو تکرار شدی
نا امید از همه بودم و به مرگم راضی
و در آن وضع اسف بار ، تو تکرار شدی
بین دو خط موازی و قطاری سرکش
وسط تلخی سیگار ، تو تکرار شدی
خلوتم پر شده بود از دم اسرافیلی
خوش به حال منو گیتار ، تو تکرار شدی
شب و روز از پی هم باز که تکرار شدند
بی خبر بوده اند انگار تو تکرار شدی
دختر گم شده ی معجزه ی فصل بهار
ای که با دامن گلدار ، تو تکرار شدی
آه چه سخت است ، که باور بکنم در خوابم
نکنم سوژه ی اخبار....!! ، تو تکرار شدی .


بابک بنی فاطمی(خاکسار)

عنوان شعر دوم : .
.

عنوان شعر سوم : .
.
نقد این شعر از : آرش شفاعی
اگر بخواهم فقط براساس برخی جرقه‌ها در شعرهای شما، قضاوت کنم و بگویم شاعری که می‌تواند بیت‌هایی مثل این (بخصوص مصرع دومش) را بگوید:
همه‌ی پنجره ها لخته به زنجیر شدند
در رگ و ریشه ی دیوار ، تو تکرار شدی
حتماً غزل سرای خوبی است و حتی اگر در یک شعرش نتوانسته باشد، همه بیت ها را با یک انرژی به پایان برساند، این قابلیت را دارد که در آینده، شاعری شش دانگ و همه چیز تمام باشد.
از این جنس بیت های خوب در شعر شما کم نیست اما متأسفانه شما رفتار با بیت خوب را بلد نیستید و همین کار باعث شده است بیت های خوب هم در میانۀ شعر گم شوند و به چشم نیاید.
این بیت:
شب و روز از پی هم باز که تکرار شدند
بی خبر بوده‌اند انگار تو تکرار شدی
همۀ حرف‌ها را دربارۀ تکرار زده بود. دیگر هیچ نیازی به بیت‌های متوسط و سست بعدی نبود. این بیت باید پایان بخش حرف‌های شما در شعر می بود. به جایش با این پایان بندی رو به رو شده‌ایم:
آه چه سخت است ، که باور بکنم در خوابم
نکنم سوژه ی اخبار....!! ، تو تکرار شدی
اول از همه اینکه «چه» از وزن خارج است. دوم اینکه شاعر قرار است چه چیزی را باور کند یا نکند؟ مشخص نیست! چون به جای توضیح آنچه باید باور کند یا نکند بلافاصله خطاب به مخاطب شعرش می‌گوید: مرا سوژۀ اخبار نکن. در این میان «تو تکرار شدی» چه کار می‌کند، مشخص نیست.
البته که تو تکرار شدی با حشو مکرر ضمیر تو، ردیف خوبی هم نیست ولی در این بیت کاملاً حشو است و اضافه. به عبارتی ردیف در بیت آخر حشو در حشو است و این باعث شده است نتوانیم نمرۀ قبولی به پایان بندی شعر بدهیم.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۱
بابک بنی فاطمی » یکشنبه 12 اردیبهشت 1400
سپاسگزارم از شما و ممنون بابت راهنماییتان.متاسفانه غالب ایراد من پرداخته و ویرایش نکردن اشعارم پس از سرایش سریع است.که به امید خدا سعی در رفع این عیوب خواهم داشت.ممنون از وقتی که مرحمت نمودید

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.