دقت در زبان
عنوان مجموعه اشعار : بی دفتر
شاعر : رضا رجاء


عنوان شعر اول : بنویسید به او ...
بنویسید به او بی سر و سامان شد و رفت
سرو این باغ پر از یاد زمستان شد و رفت

بنویسید به او فرصت دیدار نشد
هم چو یک چلچله بر باغ تو مهمان شد و رفت

بی گمان چلچله ای سر به بیابان زده است
خسته از دادن دستت به رقیبان شد و رفت

عاقبت رفته از این باغ شما تنهایی
چمدانی که پر از یاد عزیزان شد و رفت

بنوسید به او غنچه اگر گل میداد
باغ از خون همین چلچله بستان شد و رفت

بعد این رفتن من وعده ی دیداری نیست
باغت آباد ولی عشق چه ویران شد و رفت


عنوان شعر دوم : -
-

عنوان شعر سوم : -
-
نقد این شعر از : آرش شفاعی
آنچه فاصلۀ میان یک شعر خوب و شعر متوسط یا حتی سست را رقم می‌زند، بیش از همه دقت در ریزه کاری‌های زبانی و تصویری و سعی در ایجاد بنایی از کلمات است که در معماری آن، نه تنها پی و بنیان بنا کامل و دقیق است، در پرداخت هنرمندانۀ همۀ فضاهای داخلی و خارجی نیز دقت و حوصله به کار رفته باشد.
اگر بخواهم از شعر خودتان مثال بزنم، می‌توانم به آخرین سطر شعر اشاره کنم:
باغت آباد ولی عشق چه ویران شد و رفت
اگرچه ایجاد تناسب میان آباد و ویران، تکراری است و خلاقانه نیست اما توجه به همین مقدار هم امیدوار کننده است. این اتفاق اما در شعر شما کم روی داده است. حتی در برخی موارد شاعر برعکس عمل کرده است. یعنی با آوردن کلماتی اضافی نفس شعر را گرفته است و از ایجاز دور شده است. مثلاً در این مصرع:
عاقبت رفته از این باغ شما تنهایی
کلمۀ این فقط برای پر کردن وزن آمده است.
در برخی جاها هم انتخاب صورتی کهن از زبان باعث شده است، زبان بی دلیل افت کند. مثلاً بر باغ تو مهمان شد، به جای مهمان باغ تو شد:
هم چو یک چلچله بر باغ تو مهمان شد و رفت
یا عدم تناسب افعال در این بیت:
بی گمان چلچله ای سر به بیابان زده است
خسته از دادن دستت به رقیبان شد و رفت
باعث سستی زبان شده است چرا که صورت سالم و درست این بیت باید این گونه می‌بود که
خسته از دادن دستت به رقیبان شده و رفته است
به هرحال دقت در همین ریزه کاری های زبانی، باعث می شود شعر افت نکند و خوب و خواندنی بماند.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.