یک عاشورایی خواندنیعنوان مجموعه اشعار : -
عنوان شعر اول : -
جز التهاب سلاحی به چنگ غنچۀ من
نبود و حرمله آمد به جنگ غنچۀ من
ز چلّه، ناوک ابلیس و کینۀ ابدی
چو زد صفیر زخم به آهنگ غنچۀ من
چه کرد با دل بیچاره ام، که می داند
نگاه تلخ تر از صد شرنگ غنچۀ من؟
امانتی ازلی بود و کوه ها و زمین
و آسمان نکشید آذرنگ غنچۀ من
به بوسه ای و به بویی ز موی رنگینش
تمام سینۀ من شد به رنگ غنچۀ من
خدا گواست که نیم جرعه تر می کرد
دهان کوچک و حلقوم تنگ غنچۀ من
گرفت «سهم» خود از حق آب، پس آرام
به خواب رفت دو چشم قشنگ غنچۀ من

عنوان شعر دوم : -
-

عنوان شعر سوم : -
-
نقد این شعر از : آرش شفاعی
از «امیر خوش نظر» یک شعر برای نقد ارسال شده است. همین یک شعر کافی است که بفهمیم با شاعری خوب و شعری رو به جلو طرف هستیم. او توانسته است با وجود انتخاب قافیه ای مشکل و ردیفی بلند، تا حدی زیاد از عهدۀ شعر برآید. شاید اگر ردیف دست و پای شاعر را نمی بست، او می توانست شعری بهتر هم بسراید. این که می گویم دست و پا بستن، به این دلیل است که در برخی ابیات مشخص است که شاعر به دنبال ردیف و قافیه رفته است و همین باعث شده است سطح همگی ابیات غزل همگن نباشد، یعنی ما در کنار بیت هایی خوب، بیت هایی متوسط و شاید ضعیف را هم شاهد باشیم. البته در بیت دوم ایرادی در وزن دیده می شود که شاید به دلیل کم دقتی شاعر در تایپ روی داده باشد ولی به هرحال نمی توان از این ایراد در مصرع دوم بیت دوم چشم پوشی کرد. به این شاعر خوب توصیه می کنیم که غزل هایی دیگر با ردیف هایی آزادتر بنویسد و برایمان بفرستد تا هم از سروده هایش لذت ببریم و هم بتوانیم بهتر و بیشتر دربارۀ شعرهایش به گفت و شنید بپردازیم.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۱
امیر خوش نظر » شنبه 20 آبان 1396
با سلام. ممنون از نگاه دقیق شما. ای کاش توصیه ای هم درباره سیر مطالعاتی در شعر و به خصوص چگونه خواندن آثار شاعران بفرمایید تا بتوانم جنبه های مختلف شعری را تقویت کنم

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.