نقدها

توجه دقیق به جهان و نگریستن به رویدادها و جزییات زندگی، از یک انسان معمولی، شخصی هنرمند می‌سازد آن گاه هر کس بر اساس توانایی و استعداد خود دریافت‌ها و کشف‌های خود از هستی را به زبان هنر خود بیان خواهد کرد. آن که ذوق شعر ...
ابتدا درودتان میگویم با این شعر و این تجربه کوتاه و اقامت کم در سرزمین شعر ، خیلی خوب سرودهای و استعداد شگرفی داری در سرودن و اگر با همین استعداد و هوش ادبی و البته مطالعه در حوزه ادبیات پیش بروی قطعاً پیشرفتی دوچندان ...
هر دو شعر با آن که شاعر عملاً در ابتدای راه شاعری است، از نظرِ نحوی دقیتند، یعنی شاعر نحوِ کلام را خوب می‌شناسد و برای همراه کردنش با وزن، دچار پیچیدگی‌ها یا جابجایی‌های بی‌مورد نحوی نشده است، و این ویژگی خوبی برای شاعر ...
تغزل ، تنها عاشقانه نویسی نیست . بیان تغزلی بیانی مهربانانه است که می تواند به هر شخص یا شیء خطاب گردد . از همین روست که گروهی از تغزل ها را عاشقانه می خوانیم و گروهی را عارفانه . گروهی مادرانه اند و گروهی اخوانیات ... شعر « ...
دو شعر طنز آقای مشکاتی این بار در نوبت نقد قرار گرفته است. من تا کنون شعری از ایشان نخوانده بودم. شعرهای دو نوبت پیشین را هم خواندم و جالب این بود که با اینکه شعرهای قبل غیرطنز بودند اما نگاه و رنگ بوی طنازانه در آنها هم ...
آن چه که می تواند نقطه ی کانونی تلاش شاعر این شعر بلند باشد، اتفاقاتی است که در فاصله ی گفتگوها و رفتار شخصیت های متن شکل می گیرند. شاعر با پنهان شدن در سایه ی شخصیت های شعر، درک و دریافت های خود را بروز می دهد. در این شعر ...
در این یادداشت مروری نقادانه خواهیم داشت بر سه غزل. هر سه غزل، محتوایی دینی دارند. نخستین نکته ای که در مورد غزل نخست می توان به آن اشاره کرد، اختلال وزن در برخی از سطرهاست. وزن این شعر، آن طور که مورد نظر شاعر بوده است، در ...
دوست گرامي، سين. قاف مثنوي و چهارپاره ي ارسالي شما را خواندم. شعرهاي شما نشان مي دهد شناخت خوبي نسبت به قواعد و اصول شعر داريد. در مراحل بعدي رعايت يك سري نكات ظريف و دقايق شعري، بازنگري ها و ويرايش هاي سخت گيرانه به شما كمك ...
چیزی مثل ... ساختاری است که از ابتداهای اختراع یا کشف زبان به وجود آمده است : تشبیه ! وقتی مشبه مشخص باشد ، تا وجه شبهی در ذهن نباشد می توان بی نهایت مشبه به در سوی دیگر معادله ی تشبیه قرار داد . « خسته ام مثل ... » ساختاری به ...
رباعی‌های دوست شاعرمان را که می خوانیم؛ احساس های مختلف و متنوعی را احساس می کنیم. در برخی رباعی ها کشف های زبانی خوبی می بینیم، در برخی رباعی ها تلاش برای تصویرسازی، در برخی رباعی ها هم نوعی شوخی و شنگی. این مجموعۀ متنوع ...
ابتدا درودتان می‌گویم خوشحالم که فرصت دارم روی شعرهای زیبای شما نکته‌های آموزشی مختصری بنویسم و از این مجال برای آشنایی با شاعری خوش آتیه و پراستعداد بهره ببرم. بی‌شک برای کسی که کمتر از یک سال است طبع‌آزمایی می‌کند، ...
شعر اول، واحدی منسجم و یکپارچه است. زبان و تصاویر در آن ساده، بی‌تکلف، نو و صمیمی است. پراکندگی ذهن یا زبان، آشفتگی یا ساختگری در آن حس نمی‌شود جز در بند دوم که منتهی می‌شود به مصرع: در دوستت دارم سیاست نیست؛ این بند خیلی ...
شعر، شرح دانایی است و بی اعتقاد به دانایی شعر، نمی توان آفرینش های او را که شکلی از دیگرگونه دیدن و دیگرگونه دانستن جان و جهانند خواند و لذت برد. مخاطب شعر امروز از شاعر صرفاً توقع زیباآفرینی و زیبانویسی ندارد و اگر بدین ...
در این یادداشت با هم مروری نقادانه خواهیم داشت بر یک غزل عاشقانه که ردیف «بودی» از همان آغاز، فراقی بودنش را به رخ می کشد. غزل، غزلی کم بیت است و همین امر در کنار ستایش گزیده گویی شاعر، انتظار ما را از اهتزاز همین ابیات کم ...
اگر چه شاعر در قسمت پیام از نقد آثار قبلی خود در پایگاه تشکر کرده است اما در صفحه سابقهء قبلی از شعرهای آقای گله بچه وجود ندارد. به هر حال با خواندن همین سه شعر از ایشان می توان دریافت که با شاعری کاربلد مواجهیم. البته ...
شکار شعر گاهی از دل اتفاقات روزمره ی زندگی صورت می پذیرد و گاهی از دل فعل و انفعالات ذهنی اما در هر صورت شعر در قالب تصویرهایی عینی یا ذهنی ، لباس زبان می پوشد و عرضه می شود . شعرهای « امین کنونی » از دل زندگی روزمره استخراج ...
سه شعر سپيد آقاي امين كنوني را خواندم و به ذوق و استعداد ايشان آفرين گفتم. در شعر اول با شكل خاصي از نوشتار شعر مواجه هستيم. شكل چينش واژه ها به صورت پلكاني با موضوع شعر كه درباره ي باران است كاملا در تناسب و هماهنگي ست و ...
مین و خمپاره انداز و جبهه و فتح و جنگ دست به دست هم داده اند تا شعری عاشقانه را تدارک ببیند. با توجه به شواهد و قرائن به نظر می رسد همه چیز از جبهه گرفتن شروع شده است. ذهن زبان باز شاعر مستعد خطور این خطر بوده است. چرا خطر؟ چون ...
شاید از هر سه شعر، نشود چندان ایرادِ نحوی و معنایی و تصویری گرفت و حتا می‌شود گفت شاعر بر نحوِ کلام مسلط است، اما وقتی به ضرورتِ سرایشِ یک شعر توجه کنیم با دو سویه روبروییم، یکی مشق و تمرین و دیگری فردیت و خلقِ اثری منحصر ...
ویژگی قابل توجه رباعی هایی که پیش روی ماست، این است که یک مجموعۀ پیوسته است؛ نه مجمع الجزایری از ابیات پراکنده. بسیاری از رباعی های شاعران جوان امروز را که می خوانیم، دچار معضلی است که از آن نام بردم. یعنی در شعر این ...
درود به دوست شاعرم و امیدوارم گلستان عزیز، آباد باقی بماند. هر سه شعر شما که به فاصله ی اندکی سروده شده اند را مطالعه کردم. خوشحالم که در این سطح از تجربه و ستبقه توانسته اید جهان ادبیات را درک کنید و در پیاده روهایش قدم ...