«ققنوس و قمری» و «شکایت عاشق» / معرفی کتابکتاب «ققنوس و قمری» و «شکایت عاشق»(ترجمۀ امید طبیب‌زاده، تهران، نشر چشمه، 1399) مشتمل بر چهار بخش است: بخش نخست شامل ترجمۀ مقالۀ بلندی است از مایکل شونفلد با عنوان «شکسپیر و شعر انگلیسی» از کتاب مقدمۀ کمبریج بر شعر انگلیسی (2010)؛ بخش دوم شامل شرحی کلی است بر شعر «ققنوس و قمری» (1601) و سپس متن اصلی و ترجمۀ فارسی «قُقنوس و قُمری» (1601). این بخش با ترجمۀ نقد آی. ای. ریچاردز، یکی از پیشگامانِ صاحب‌نامِ نحلۀ نقد نو، دربارۀ این شعر به پایان می‌رسد. آی. ای. ریچاردز در این بخش به دقت نشان داده است که چرا بسیاری از منتقدان و متخصصان تاریخ ادبیات انگلستان، این شعر را که در یکی از پرآشوب‌ترین سال‌های عهد الیزابت در مجموعه‌ای از اشعارِ شاعرانِ گوناگونِ انگلیسی منتشر شده است، تمثیلی‌ترین و رمزآمیزترین شعر در ادبیات انگلیسی می‌دانند. بخش سوم کتاب حاضر مشتمل است بر متن اصلی و ترجمۀ فارسیِ منظومۀ «شِکایت عاشِق» که در بخش پایانی کتاب غزلواره‌ها (1609) منتشر شده است. گرچه منظومۀ «شِکایت عاشِق» تا کنون بارها تجدید چاپ شده است، منتقدان بسیار کمتر از غزلواره‌ها و «قُقنوس و قُمری» بدان پرداخته‌اند. مترجم در این بخش به تفصیل دربارۀ اهمیت این منظومه در میان مجموعۀ آثار شکسپیر سخن گفته و ارتباط آن را با مجموعۀ غزلواره‌های شکسپیر روشن کرده است؛ گفتنی است که مترجم این کتاب خود در سال 1396 متن  کامل غزلواره‌های شکسپیر را نیز به فارسی ترجمه و منتشر کرده است (تهران، انتشارات نیلوفر). و بالاخره بخش چهارم و پایانی کتاب حاضر شامل ترجمۀ مقالۀ دیگری است از مایکل شونفلد با عنوان «شعله‌های غریب و قرین؛ شکایت عاشق و ققنوس و قمری» از کتاب مقدمۀ کمبریج بر شعر انگلیسی (2010)؛ شونفلد در این مقاله به مقایسۀ دو برداشت بسیار متفاوت شکسپیر از مفهوم عشق در این دو منظومه سخن گفته است. مترجم کتاب حاضر برای ترجمۀ این دو شعر از نسخه‌های اصلی آنها که در زمان حیات خود شکسپیر منتشر شده‌ بودند به عنوان نسخۀ اساس استفاده کرده‌ و تصویر هر دو نسخه را نیز در انتهای کتاب آورده‌ است. علاوه بر این وی برای رفع برخی ابهام‌ها و تصحیف‌ها، از متون مصحح و معتبر دیگری نیز بهره برده‌ که مشخصات آنها را در مقدمۀ هریک از اشعار ذکر کرده و تفاوت‌های آنها را با متون اصلی به صورت نسخه‌بدل ذیل هر شعر آورده است. درک صناعات و تلمیحات گوناگون اشعار شکسپیر حتی برای خوانندگان انگلیسی‌زبان نیز دشوار است، به حدی که اشعار او غالباً با شرح و تفسیر‌های مفصل منتشر می‌شوند؛ به همین دلیل مترجم کتاب نیز کوشیده است تا بر اساس تعدادی از معتبرتیرن تفسیرهای موجود، خوانندگان فارسی‌زبان را با جزئیات فنی این اشعار آشنا سازد. مطالعۀ این کتاب خوانندگان را با جلوۀ دیگری از نبوغ شکسپیر که در ایران کمتر بدان توجه شده است آشنا می‌سازد.
در تلگرام به اشتراک بگذارید
ارسال کننده مقاله : معید داستان
دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.