به‌علاوه نقد

 وجوه اجتماعی و جامعه‌شناختی ادبیات / رضا قنبری، شاعر و منتقد ادبی
پيوند و ارتباط مستقيمی است ميان ادبيات و رفاه، ادبيات و بلوغ ذهنی، ادبيات و انسانِ بهتر و اجتماعی‌تری بودن.  ادبيات همزمان هم يك دستگاه آموزشی است هم يك هنر سرگرم‌كننده. شعر و رمان يك سرگرمی صرف نيست، يك مكانيزم پيچيده برای وقوف بر «خود» و «جهان» است. در ...
 چيستي غزل نو - تصوير و تخيّل (14) - استعاره‌های تزئینی / حسنا محمدزاده
مبحث استعاره استعاره هنرمندانه‌‌تر از تشبیه است. چنان‌که سخنوران اروپایی از حیث زیبایی و تأثیر، از آن با عنوان «ملکة تشبیهات مجازی» (شفیعی کدکنی، 1375: 111) یاد کرده‌اند؛ از سوی دیگر استعاره، کارکردها و موارد استعمالی خاصّ خود را دارد که آن را از تشبیه ...
 از عطایای عطّار (۱۹) / امیر مرادی
**قرار است در مجموعه‌یادداشت‌های «از عطایای عطّار» به بیان نکاتی دربارۀ برخی از رباعیات عطّار نیشابوری در کتاب مختارنامه بپردازم. دربارۀ ضرورت و شیوۀ کار، می‌توانید در صورت صلاحدید، شمارۀ 1 این یادداشت‌ها را بخوانید. **   «هرچند دریغ صدهزار است ...
 نگاهی به جهان شعر کیومرث یزدانی (یک غول ساکت شعر) / رضا قنبری شاعر و منتقد ادبی
  معرفت به جسم و امر نشانه‌ای  "الواح تمام معابد/تو را کشیده‌اند/ با میوه‌هایی فراموش‌شده / با درختانی هـرگـز نروئیده / با چهره‌هایی پیچیده در قرنی پیشتر/ ** / دوست دارم تو را ویران کنم / دوباره بسازم...".  (از کتاب: در کیهانِ من درختانی روئیده، نشر ...
 بررسی جهان شعری شهرام شیدائی / رضا قنبری شاعر و منتقد ادبی
بررسی جهان شعری شهرام شیدایی پرسش‌گری از چرا و کجای هستی رضا قنبری شاعر و منتقد ادبی شهرام شیدایی شاعری‌ست که بن‌مایه‌های اندیشگی و معرفت‌شناختی درباره انسان و جهان از مهمترین شاخصه‌های شعر اوست. مکاشفه‌گری درباره زوایای پنهان انسان و وجوه زندگی یک ...
 نگاهی به جهان شعری میلاد عرفان‌پور / رضا قنبری شاعر و منتقد ادبی
نگاهی به جهان شعری میلاد عرفان‌پور رضا قنبری، شاعر و منتقد ادبی میلاد عرفان‌پور از آن دست شاعرانی‌ است که همه نوع موضوعی در دنیای شعری‌اش دیده می‌شود، از غزل عاشقانه و دوبیتی عاشقانه تا غزل و دوبیتی دغدغه‌مند و دارای ایدئولوژی درباره مسائل اجتماعی داخلی و ...
 نگاهی به جهان شعری زنده‌یاد نسرین جافری / رضا قنبری شاعر و منتقد ادبی
نگاهی به جهان شعری نسرین جافری زبان زنانه و کشف ابعاد هستی و انسان رضا قنبری شاعر و منتقد ادبی       نسرین جافری یک پدیده عجیب در شعر است. عجیب از این منظر که حتا در زمان زنده بودنش هم جماعت اهل ادبیات می‌دانستند او شاعری دارای یک زبان بسیار خاص و قدرتمند و یک ...
 یادی از طاهره صفارزاده و نگاهی به یک شعر او / رضا قنبری شاعر و منتقد ادبی
یادی از طاهره صفارزاده و نگاهی کوتاه به یک شعرش رضا قنبری شاعر و منتقد ادبی ● در جامعه‌شناسی ادبیات نگره‌ای وجود دارد مبنی بر این که هیچ کس بدون ایدئولوژی نیست بنا بر این طبیعی است که بازتابی از ایدئولوژی شاعر یا نویسنده در متنش باشد (شعر یا داستان یا مقاله ...
 از عطایای عطّار (۱۸) / امیر مرادی
از عطایای عطّار (18) مجموعه‌یادداشت‌هایی دربارۀ رباعیات مختارنامه   **قرار است در مجموعه‌یادداشت‌های «از عطایای عطّار» به بیان نکاتی دربارۀ برخی از رباعیات عطّار نیشابوری در کتاب مختارنامه بپردازم. دربارۀ ضرورت و شیوۀ کار، می‌توانید در صورت صلاحدید، ...
 از عطایای عطّار (۱۷) / امیر مرادی
از عطایای عطّار (17) مجموعه‌یادداشت‌هایی دربارۀ رباعیات مختارنامه   **قرار است در مجموعه‌یادداشت‌های «از عطایای عطّار» به بیان نکاتی دربارۀ برخی از رباعیات عطّار نیشابوری در کتاب مختارنامه بپردازم. دربارۀ ضرورت و شیوۀ کار، می‌توانید در صورت صلاحدید، ...
 از عطایای عطّار (۱۶) / امیر مرادی
از عطایای عطّار (16) مجموعه‌یادداشت‌هایی دربارۀ رباعیات مختارنامه   **قرار است در مجموعه‌یادداشت‌های «از عطایای عطّار» به بیان نکاتی دربارۀ برخی از رباعیات عطّار نیشابوری در کتاب مختارنامه بپردازم. دربارۀ ضرورت و شیوۀ کار، می‌توانید در صورت صلاحدید، ...
 از عطایای عطّار (۱۵) / امیر مرادی
از عطایای عطّار (15) مجموعه‌یادداشت‌هایی دربارۀ رباعیات مختارنامه **قرار است در مجموعه‌یادداشت‌های «از عطایای عطّار» به بیان نکاتی دربارۀ برخی از رباعیات عطّار نیشابوری در کتاب مختارنامه بپردازم. دربارۀ ضرورت و شیوۀ کار، می‌توانید در صورت صلاحدید، ...
 چيستي غزل نو - تصوير و تخيّل (13) - خرق عادت / حسنا محمدزاده
(ادامۀ مبحث قبل) 3ـ خرق عادت خرق عادت، پارادوكسي است كه در عمل اتّفاق مي‌افتد؛ در واقع خرق عادت، رخدادي است كه با واقعيّات عيني تناقض دارد. در اين سطحِ تناقضي از زبان، دو سويۀ تناقض، به گونه‌اي همزمان در كلام نمي‌آيند، بلكه يكي از سويه‌ها در زبان حاضر است و سويۀ ...
 چيستي غزل نو - تصوير و تخيّل (12) - حساميزي / حسنا محمدزاده
(ادامه مبحث قبل) 2ـ حسّاميزي حسّاميزي نوعي پارادوكس است كه از خلط حواسّ پنجگانه حاصل مي‌شود و در آن آشفتگی حواس، متن را راهبری می‌کند و معمولا با اجتماع نقيضيني مواجهيم كه مرتبط با حواس انسان است. گاهي دو سويۀ حسّاميزي، حسّي‌ است و گاهي يكي از سويه‌ها عقلي و ديگري ...
 چيستي غزل نو - تصوير و تخيّل (11) - تصويرِ پارادوكسي / حسنا محمدزاده
  تصوير پارادوكسي تصوير پارادوكسي، تصويري غريب و خلاف عادات معمول است؛ جذابيّت اين‌گونه تصويرها از اين رهگذر است كه بر خلاف نظام‌هاي علّي و معلولي شكل مي‌گيرند و از اموري كه ذهن انسان با آن‌ها انس گرفته‌است، فاصله دارند؛ ذهني كه با اتفاقاتِ تجربه‌شده، ...
 چيستي غزل نو - تصوير و تخيّل (10) - تصويرِ تخيّل 2 / حسنا محمدزاده
تصويرِ تخيّل 2 2ـ تخيّل ثانويّه تصوير حاصل از تخيّل ثانويّه، تصويري است كه از تلفيق ميان امور آرمانی و واقعیّيت شكل گرفته‌است و شاعر صورت‌هاي ذهني و ناديده‌اش را با كمك آنچه ديده است و مي‌شناسد به كلمه كشانده‌است تا مقابل چشم مخاطب بنشاند، اينگونه تصاوير بر ...
 چيستي غزل نو - تصوير و تخيّل (9) - تصويرِ تخيّل 1 / حسنا محمدزاده
تصويرِتخيّل 1 در مبحث «سطوح تصوير» به اين نتيجه رسيديم كه تخيّل سه سطح دارد: 1. تصاوير شكل‌گرفته در سطح كه حاصل دنياي«خيال» مي‌باشند و شاعر در آن‌ها به بازآفریني عينيّات مشغول است. 2. تصاوير شكل گرفته در عمق كه با پل بستن ميان حسّ و ادراك به وجود مي‌آيند و از ...
 چيستي غزل نو - تصوير و تخيّل (8) - تصوير خيال / حسنا محمدزاده
تصوير خيال تعريف‌هاي مرتبط با «تصویر» تفاوت‌هایي با هم دارند. در یک تلقی «تصویر حلقه زدن دو چیز از دو دنیای متغایر است به وسیلۀ کلمات در یک نقطۀ معین» (براهنی، ج 1، ص114)؛ در تعريف ديگر، تصویر را «نمایش و بیان تجربۀ حسّی به وسیلۀ زبان دانسته‌اند» (فتوحی 2، ...
 چيستي غزل نو - تصوير و تخيّل (7) - سطوح تصوير / حسنا محمدزاده
  سطوح تصوير تصویر، تکۀ قابل تجسمی از واقعیّت است که حرفی را در خود نهفته دارد. تصویر خیال در طول تاریخ ادبیات تحوّلات چشمگیری یافته و از سادگی به سمت پیچیدگی رفته‌است؛ برخي تصويرهاي شكل گرفته در شعرهاي نو و برخي غزل‌هاي امروز، گاهي چنان پيچيده‌اند كه به سختي ...
 چيستي غزل نو - تصوير و تخيّل (6) - حلول در جهان / حسنا محمدزاده
چگونگي تعامل شاعر با جهان و پديده‌ها (ادامۀ مبحث قبل) 4ـ حلول در جهان در اين حالت از منِ شاعر، شخصيتي مجزا باقي نمي‌ماند، بلكه «من» در «جهان و اجزاي آن» حل مي‌شود و شاعر به شكل اشياء درمي‌آيد، مثلا بدل به كوزه‌اي سفالي مي‌شود: «دلم شكسته شد، اين ...