عبدالله مقدمی

نقد ها
دوباره نگاه کن
عمیق‌تر، پیچیده‌تر
زندگی را بنویس
اتفاق؛ آن اتفاق بزرگ
اتصال جزیره‌ها به هم
توجه به معنا
فرار از ابهام و پیچیدگی
اتفاق معمول در شعر این است که در آن اتفاقی نامعمول بیفتد
دنبال دریچه‌های نو
مضمون‌سازی‌های تازه
قدم‌های اول
در دایرۀ تجربه‌های خودی
تداعی قافیه
زبان مستقل، یک قدم بزرگ
زبانی چون آب روان
مضمون‌سازی همراه با اندیشه
ساده، روان، خالی!
که سرگردان میان راه عصیان و سجودم من
چراغ‌های رابطه را روشن کنیم
با زبان راحت حرف بزنیم
مضمون‌سازی بر اساس تجربه‌های زیسته
سختش نکن
مضمون‌یابی
حسن تعلیل فراموش نشود
رعایت تناسب و ارتباط بین واژه‌ها
نباید مجبور به توضیح دادن شعر شویم
ژرف‌تر برویم
جایگاه اندیشه در اثر
ادبیت در حرف دل
از لفاظی فرار کنیم
امید به آینده‌ای روشن
یک قدم به جلو
وارد دنیای خودت شو
موسیقی پنهان
زبان روان، روابط پیچیده
در جستجوی یک زبان سالم
در مضامین کهنه دخالت کنیم
از گزارۀ علمی تا زبان عاطفی
توجه به جزئیات
اضافه‌های اضافی
مضمون بیشتری بسازید
مضمون ماندگار
تازگی در سادگی
پر کردن وزن؛ خالی کردن وزن
نخ‌های رابطه را برسانیم
در اثر باید اتفاقی بیفتد
به مخاطب‌مان اعتماد کنیم
زبان هم‌گون، زبان همگن
مرز باریک شاعرانگی و عریان‌سرایی در ترانه
در تنگنای وزن
سفر در جادۀ بی‌منظره
دافعۀ متن و ذهن مخاطب
رابطه‌های چندسویه
دل به اطرافت بده
پرداخت‌کاری شعر
شعر تک‌یاخته
حرکت به سمت سلامت زبان
آفت رباعی
واژه‌ها مهمند
زبان ساده با رابطه‌های چندبعدی
چگونه گفتن یا چه گفتن؟
بارقه‌های امید
تکلیف شعر با خودش و مخاطب روشن شود
استقلال ذهن و زبان
هویت سرگردان شعر
به سلامت سخن بگو
خوش‌خوان اما کمی بدقلق
سؤال‌هایی که باید از خود بپرسیم
علت‌سازی شاعرانه
وقفۀ وزنی و زبانی
پیش به سوی استقلال زبانی و فکری
روی مضامین بیشتر کار کنید
مشت‌مان را باز نکنیم
عالم لطیف شعر
یک قدم جلوتر از مضمون‌سازی
خواندن ثقیل
اندیشهء سالم، زبان مغشوش
زبان آشنا در شعر
دام ردیف و قافیه
فرمول فقط در فرم نیست
زبان همگن، زبان ناهمگن
مشت‌مان باز نشود
ضمنی نوشتن
خطر ابتذال در شعر
بیت‌ها را انتخاب کنیم
تازه شو
رفتم و پشت سرم باران گرفت
در ستایش زبانی که با آن صحبت می کنیم
ساده‌سرایی را در دستور کار قرار دهیم
از فقر مضمون تا فقر زبان
شعر از شاعر غریب نیفتد
لحن یکدست
مطالعه شعر را بیشتر کنید
ساخت‌شکنی آگاهانه
یک قدم بزرگ بردارید
مضمون‌یابی را دریابیم
ظرافت در نگاه
دو شعر با اجرایی متفاوت
وزن را بیشتر تمرین کنیم
سلامت زبان؛ اولویت اول!
اقتصاد کلمه
آورده در اثر ادبی
تجربهء قدیم، تجربهء جدید
باز هم بیشتر به دنبال بیان طبیعی باشید
فضای متناقض
سه رباعی
چه خواب شیرینی
از ارتباط خطی ارکان شعر تا ارتباط شبکه‌ای
لبریز از حرفم ولی تنها
مخاطب را تشنهء دوباره خواندن کنیم
از حرف عامیانه تا طنز رندانه
زبان را سالم نگه داریم
نقض غرض
لقمه را برای مخاطب نجویم
تک بیت ها
چکش کاری و پرداخت شعر
توجه به مقولهء زبان
شعر بلند، شعر کوتاه
باز هم به ردیف توجه کنید
به گزین کنیم
گذشتن از مرز معمولی بودن
شعر، دنیای بر هم زنندهء معمول ها است
زبانِ روان
ساده شعر بگوییم
در ساعت 5 عصر
دخالت در هستی برای فرار از نیستی
دنیای کشف و شهود
ای بلبل کاموایی قاب نشین
پراکندگی
یک کت برای یک دکمه
تیغ اصلاح به دست بگیریم
در چرایی «گوی»
درپوش چاه
یک قدم بزرگ
ارتباط های چندبعدی ارکان بیت مهم است
تیغ اصلاح به دست بگیریم!
فضاسازی کلی اثر
«آنی» فراتر از ردیف و قافیه
مضمون های آواره
نسبت به اثرمان بی رحم باشیم
شعر ناب می گیرد
شعر انتقادی یا بیانیهء انتقادی؟
زبان روان، بیان سلیس
هدیه شاعر به مخاطب
فرار از معمولی بودن
شبیه تو یک زن نیست
سفیدخوانی در شعر
تمام ایستگاه می رود
تصویرهای جزیره ای
شعر باید فراز داشته باشد
توقع ما از شعر چیست؟
به جانشینی کلمات بیندیشیم
مضمون هایی بدون پرورش
شعر نباید الکن باشد
شعر در آسمان نیست
مرز باریک تاویل و ابهام
دلیل شاعرانه، اقناع ذهنی مخاطب
تنهاه تنهاه!
از احساسات رقیق بگریزیم
ساخت پیچیده عناصر ساده
تتابع اضافات
«آنِ» شعر
افق های روشن
مطالعه مطالعه
هنر پوشیده سخن گفتن
روزی که قطار آمد
در مرحلهء ساختن شبکه های ارتباطی
مشت مان زود را برای مخاطب باز نکینم
ساخت تک‌یاخته‌ای اثر ادبی
جزیره های جدا
پرداخت مضمون
چرخ بر هم زنیم!
یک گام بالاتر از متوسط
روند رشد متوازن
شعر بی فراز و فرود
شکستن حصار ذهن
نماز بوسه!
چرا این شعر را خواندم؟
فضاهای تازه را پیدا کنیم
بشکن!
معدن فیروزهء غزل
خب... دیگر چه؟
به حال زرد گلدان گریه کردم
ارتباط چندبعدی اجزای گزاره
برای پرداخت شعر وقت بگذاریم
فرار از صراحت
سهل انگاری در پرداخت
مواظب حوصلهء مخاطب باشیم
جمله سالم را دستکم نگیریم
ساحت شعر را از شعار جدا کنیم
جوششی؟ کوششی؟
جایی نمانده بود دیگر برای ماه
جانشینی کلمات
نقش مهم ردیف
شکستن پوستهء عادت
فضای تازه، هوای تازه
فعلاً وارد این میدان نشوید
تیغ جراحی بر تن اثر
از تکلف تا شعر
شعر طنز مطبوعاتی
آوانگارد!
اغتشاش زبان
فرار از حرف کلی
لاکت را بشکن
چهار «پاره»
تصوّر ملموس، تصوّر مجرد
کشف های تک یاخته ای
فرار از صراحت، امان از صراحت
بوی تازه واژه های قدیمی
تصویرهایی امروزی و زنده
شعر بخوانید
اثر بی فراز و نشیب، اثر خنثی است
سه شعر متفاوت
واژه ها را چفت کنیم
حرفی نه در دهان همه
پیدا کنید
منظر مال خودمان باشد
لطافت در شعر
کجا دنبال مفهومی برای عشق می‌گردی؟
تغییر الگوی زبانی
خارهای خشم آلود
پیدا کنید
در شعر باید اتفاق بیفتد
ساختن در کنار شکستن
شاهِ مصرِ شاهدِ رسوایی
پیچیدگی در کدام ساحت اتفاق می افتد؟
اتفاق شعر
لاپ دوءزدن!
سه دوبیتی متفاوت
مخاطب را گیج نکنیم
ساحت شاعرانه
سرگردانی مخاطب در وادی اثر
ابهام مخل!
نکته تازه پیدا کنیم
فرموله شدن شعر
به سوی تصاویر زنده برویم
«چیزی» به نام شعر
وارد شدن «شعریت» در شعر
شاعر و خیلی شاعر
جزیره های جدا نسازیم
مضمون یابی های عالی
کوتاهی و ایجاز
فصاحت کلام را فراموش نکنیم
دریچهء تازه به موضوع
سیر نگاه شاعرانه
چه وزن فاحشی!
روح سرگردان شعر
هنر پیچاندن حرف
جای خالی نمک
شعر است؛ شعر نیست!
منطق در بافت شعر و ترانه
روی کف سلیقه عام، سُر نخوریم!
در طنز و فکاهه رندی کنیم
کشف با زبان روان
عریان حرف نزنیم
یکپارچگی زبان
گنگ و کم اثر
در شعر رک نگوییم
دو شعر خوب، یک شعر متوسط
صور خیال را از یاد نبریم
روان اما بدون فراز
جزیره های جداگانه معنایی
شوخی در بطن متن
تمرین نقد شنیدن
«تو» کجای متن ایستاده است؟
نکته هایی در باره رباعی
به وادی اندیشه پا بگذاریم
ساختن اندیشه بر بستر زبان
زبان ساده! زبان سلیس!
ردپای رندانگی در متن
شبکه ارتباط ها در شعر
شعر کجاست؟
کتاب های شعر؛ مدرسه های شعر
هذیان های شعر
تناسب تشبیه
حرکت به سوی شاعرانگی
چیز تازه ای یافته ای؟
تلفیق شعر و نظم
کارمان را پرداخت کنیم
گرته برداری از منطق شعرها
بمباران تصویر
رقیق کردن تا کجا؟
از این مرحله بگذر!
فقط برای دل خودمان شعر نگوییم
شوخی در شعر طنز
ردیف بلاتکلیف
از دنیای خودت بگو
امیدواری در ابتدای راه
پیچیدگی در اندیشه، سادگی در زبان
اتفاق منطقی در زبان
امید به آینده
باز هم زبان، باز هم...
در مسیر پیشرفت
کشف های تکراری را رها کنیم
بافت کلی شعر رادریابیم
اول از همه معنا!
ردپای یک شاعر جستجوکر
قدرت شاعرانگی
روانی شعر یا روانی نظم؟
زبانت را متحول کن
تلاش بیشتر برای خلق اثر
نکته سنجی در شعر طنز
تصویرهای زنده، مضمون های تازه
مراقب حس رضایت باشیم
منظرهای تازه، منظره های تازه
از تکرار فرار کنید
ابتدای راه اما درست
شاعر باشیم نه ناظم!
اصلاح در ابتدای راه
قبل از هر چیز، نگاه خاص!
پیدا کن! حتی چیزکی...
گسترش فضای محدود شعر
آشفته اندیشی، آشفته گویی
تلاشی برای یافتن منظرهای تازه
پیشرفت با شیب ملایم!
از نظم تا شعر
چینش منطق شاعرانه
نگاه شاعرانه، نگاه ناظمانه
وقتی مخاطب شگفت زده نمی شود
زبان، ستون شعر
درهم آمیزی عناصر عاطفی و تجربه های بیرونی
آغاز راهی روشن
فضای تازه در قالب تازه
زبان امروز، مضمون تازه
زبان روان اما بدون فراز و فرود
سیر پیشروی ملایم اما امیدوارکننده
نگاه رندانه، حرف در لفافه
ویرایش و پیرایش کلام
شگفت زدگی منفی!
ذوق زدگی از کشف
همگنی بافت و زبان
مطالعه، مطالعه، مطالعه
توقع ما از شعر چیست؟
اغتشاش معنایی و استعاری
شعری برای عام
قدم هایی تا نقطه آرمانی
تمرین برای قدم های اول
اتفاق نو
از سهل انگاری در بیان فاصله بگیریم
تاریخ انقضا در شعر طنز سپید کوتاه
مواظب تناقض فضا باشیم
ایجاز و اقناع ذهنی مخاطب
کشف عوالم تازه
کلمات مهجور، کلام مهجور
از سهم مخاطب برنداریم
استفاده درست از ردیف در شعر طنز
نکته یابی را فراموش نکنیم
از شعر چه می خواهیم؟
چرخش در زاویه روایت
وقتی حرفی نداریم
کلافگی مخاطب در باز کردن کلاف سر در گم شعر
کارکردهای نو از مضامین کهنه
دنبال مفهوم عشق
ملاحظات اوزان دوری
ترکیب های بی ارتباط
پیدا کردن زبان
کشمکش ذهنی مخاطب؛ تا کجا؟
تغییر زاویه روایت و دید
انتقاد صرف، طنز نمی آفریند
پرداختن به جزئیات در کننار ساختن ساختمان کلی شعر
ساختن چالش ذهنی برای مخاطب
رعایت تناسب فضای شعر
شعر قدیمی و جدید نداریم!
نوبت حرکت است
ترکیب و تصویرهای دور از ذهن
سادگی در بیان، پیچیدگی در اندیشه
هم پوشانی کلمات
خنده؛ یکی از پایه های اصلی طنز
زبان خبری، زبان شعری
خشت اول: زبان سالم
ارتباط بین کلمات در شعر
پرداخت جزئیات زبان
حرکت روان روی بستر جملات سالم
نقش قافیه در شعر
حرکت کلمات روی بستر خشک
اندیشه را در شعر وارد کنیم
کشف های کوچک با تصاویر دست یافتنی
از گزارش نویسی خارج شویم
بی ارتباطی و بی معنایی مطلق
مسحور ردیف نشویم
هماهنگی لحن و زبان
با صدای بلند شعر بخوانیم
رندانگی در متن
در پرده سخن گفتن!
در طنز دشمن نداریم
توجه به بافت و ساختار کلی شعر
از گنگ نوشتن فرار کنید
مطالعه کنید و عرضه کنید
ببینیم چه می گوییم!
فقر تصویر
هدف؛ روان شدن زبان
اندیشه در شعر
مواظب هجوم تصاویر باشیم
مواظب پوشال ها باشیم
کشف در کنار اجرا
توجه به سلامت زبان
لزوم همخوانی ارجاعات
آفرینش در سطح
توسعه دایره واژگان
به زبان روان
زبان دور، زبان نزدیک
فقر تصویر منطقی
نوآوری بدون شناخت
تصویرهای دور از ذهن ذهنی
طرح بدون پرداخت
اتفاق در شعر
بازی با تداعی ها
زبان عادی، زبان اداری
کوتاه و روان
تمرکز بیش از حد در یک موضوع
آشفتگی تصاویر
توجیه مخاطب با منطق شاعرانه
روایت در شعر طنز
وقتی حرفی نداریم
همنشینی لحن عامیانه و مکتوب
رعایت تناسبات در شعر
مطالعه شعر ؛ بهترین راه تسلط بر وزن و قافیه
غافلگیری مخاطب
طنزنویس کنار هدف می زند
ردیف در شعر طنز
آمیختگی طنز و فکاهه
هجو؛ نیش هنرمندانه
معمولی ننویسیم
مضمون سازی کنید
ازدحام تصویر
طنز رندانگی است
مواظب جابجایی ارکان جمله در شعر باشیم