جواد چراغیزندگی نامه
کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی. زنجان. ۱۳۶۸.

نقد ها
کمی کمتر از قطعه
چند اصل اساسی
اصول ابتدایی شعر کلاسیک
ورود به دنیای معاصر شعر فارسی
نارسایی‌ها
نقش پویای وزن عروضی در شعر
سه اصل شعر کلاسیک
بی توجهی به رابطه‌ها
انتخاب‌ها
طغیانی بر علیه عادت‌ها
دفتر بی حادثه
یک پیرمرد خوشگل صدساله، با چشم های خسته‌ی خرمایی
زبان در شعر مهم‌تر از محتواست
چند اشاره اساسی
رابطه‌ها
از خنده‌های خیس قلم، قیر می‌چکد
چه خوش گفت فردوسی پاک‌زاد
روابط مخفی بین کلمات و کلیاتی چند
آشنایی‌زدایی از پیام‌های شعری
اصول فنی وزن و قافیه
بینامتنیت
بی ظرفی
اگر به زبان توجه کنید
بخوانید و بخوانید و بنویسید
تلمیحات ناسازگار با زبان فارسی
هدف شعر
قوافی غیرحقیقی
نسیم نو شدن
زیبایی یا شگفتی
از بیت‌ تا سطر
رباعی و اصل شگفتی
ارتباط عمودی و افقی
خستگی در شعر
چند حس ناهمگون
مرتبه خلاقیت در شعر
فضاسازی
ناگهانِ شعر
شعر روزنه‌ای ست برای جهان‌بینی
روزنه‌
مسیر روشن
آن آنِ ناگهان
فریب ردیف
جنون نوشتن
مفاهیم صدا دار
حدود خویش
در آستانه
طبع آزمایی
لزوم رعایت اصول فنی در شعر
فصل حرکتهای طولی
از قافیه سازی تا قافیه پردازی
روابط چندلایه‌ی بین کلمات
پریم از صدای لالایی
از اصول نخستین تا شاعرانگی
آسمان را از پرنده بی گمان نتوان گرفت
قراردادهای تازه‌ی زبان
شاعری روایت صرف نیست
نتیجه گیری شاعرانه از وقایع تاریخی
شرایط ورود به شعر کلاسیک
جمله‌پردازی در بیت‌پردازی
تشخصِ شکل
نه فرشته ام نه شیطان، کی‌ام و چی‌ام همینم
قرینه پردازی و تعادل زبانی
شعر یک فرامعیار است
الهه‌ی شعر
دشت‌ها بزرگ می‌شوند
تو حرف می‌زنی و شعر باله می‌رقصد
نارسایی زبان
وزن زدگی
بارقه‌هایی از یک شاعر چهارده ساله
شاعر نگهبان یک زبان است
در لبه
در انتظار یک آینده درخشان
یک شروع نو
فضای زبانی
از ابتدا
پیام یا پیامک
شناخت قالب
حرکت عرضی و حرکت طولی
برای لکنت گلها پیمبری کردم
شعر یک‌ پدیده انتسابی_اکتسابی است
قابلیت قالب
یک شروع خوب
خورشت ذهنی شاعر
مهندسی کلمات
طرحی نو در اندازید
آینده‌ای روشن
تعریفتان را از شعر تغییر دهید!
وزن در رباعی می‌تواند فرم ایجاد کند
دفاعیات اولیه
دنبال سوسوی امید
شعر بستر حادثه است
حداقل رابطه عاطفی بین سوژه‌های یک شعر
منطق معنایی جمله
لزوم ارتباط افقی در شعر
بافت طبیعی جمله
در مسیر سبز شعر
خواستگاران ناخوانده
در آستانه‌ی تحول
شعر را قربانی پیام کرده‌اید
بهتر از این باشید
معادله معنایی
انتظار شگفتی
روایت یکنواخت
روابط زبانی
قالب رباعی یا فرم رباعی
پیام متناقض
با هزار واژه‌ی مبهم
اشراف بر فرم رباعی
در مسیر تعالی
به عنصر خیال توجه ویژه داشته باشید
تاثیر وزن عروضی بر فضاسازی در شعر
منطق شاعرانه
قالب و ضد قالب
هوای مخاطب را داشته باشید
پستی بلندی‌های زبان
قالب مغلوب
دو بال شاعری
فلسفه‌ی دیرپای رباعی
تاثیر مطالعه بر زبان
بیان پیام
سهل انگاری شاعرانه
شعرِ شهری
محک تجربه آید به میان
رعایت ایجاز و توجه به اقتصاد کلمه
حرکت عرضی در سایه
ساختارشناسی
آزمون ورودی
بهارِ شاعری
همه‌چیز به خودتان بستگی دارد
رابطه‌های مخفی
سوخت‌ها و ساخت ها
شکلِ شعر
دستور زبان یک دستور است
زبان لغتنامه ای
زبان اولی تر از اندیشه است
از تجربه تا تجربه
شعری که زندگی است
عاطفه مادری تا عاطفه شاعری
ارتفاعات ادبیات
تغییر مزاج
از ضعف ظرف تا ضعف مظروف
انتخاب میتواند با شما باشد
لبه تیغ
شکست!وانگهی خروش!
فصل آزمون و خطا
نقشه ی راه
ترانگی
صرفاً مصرف کننده نباشید
فرودِ ردیف
آب در ظرف زیبا گواراتر است
قافیه زنگ کلام است