لیلا کردبچه

نقد ها
وسواس در گزینش اشعار
نوشتن با عروض نیمایی دشوار است
تغییر مسیر
نسخه‌های تمرینی
کشیدنِ دیوار شنوایی دربرابر مخاطب
وسواس در کاربرد امکانات نحوی
لزوم جزئی‌نگری
بار مضاعف بر دوشِ نامِ شعر
انتخابِ بی‌دلیل زبان محاوره
کاش کمی موجز بود
چشم‌پوشی از گفتنِ آن‌چه لازم نیست
اما موسیقی کافی نیست
باز هم در اهمیت سلامت تصاویر شعر
شناخت ضرورت‌ها و اولویت‌ها
تشبیهِ مُرده
حفظ سلامت زبان در اولویت است
یک توصیف طولانی
بسیار نوشتن و بسیار خط زدن
ادا کردن حق چشم
ایستاده برسر چندراهی
سهل‌انگاری در مضمون‌پردازی
صمیمی اما نارسا
نشاندنِ مرواریدِ تصویر، بر انگشترِ شعر
احساس کافی نیست
تصویرسازی کافی نیست
هیجانِ نوشتن
در اهمیتِ سلامت تصاویر شعر
هر حرفی شعر نیست
دخل‌وتصرف در حوزۀ نحو زبان
هالۀ معناییِ کلمات
لزوم ما لایلزم
نمایش قدرت
بارقه‌هایی امیدبخش
احتیاط در برخورد با مایملک زبانی مردم
چند پیشنهادِ بدیهی
حساسیتِ قالب‌های کوتاه
لزوم مطالعۀ شعر خوب
جای خالیِ تعاملِ دوستانه با زبان
بیانِ صریحِ موضوع
اولویتِ موسیقی در شعر سنتی
به توانِ ساختاریِ واژه‌ها توجه کنید
سعی کنید از شعر ایران ایراد بگیرید
از تقطیع افراطی سطرها بپرهیزید
کمتر بنویسید و بیشتر بخوانید
تلاش‌های ساختاریِ مشهود
لحن خاص خود را بیابید
تصویر را با شعر اشتباه نگیریم
عناصر بی‌ربط را به شعر راه ندهید
بلاتکلیفی میان امنیت و خطر
تفاوت موضوع و مضمون
لزوم توجه بیشتر شاعر به عناصر شعر
عناصر بی‌ربط
خروج از منطقۀ امن
فرزند زمانۀ خود بودن
ناآگاهی از ندانستن
دربارۀ تناسب‌ها و تداعی‌ها
خودمحوری در مضمون‌پردازی
نیاز به مطالعۀ همه‌جانبه
نگاهی نو و مدرن
ارتباط‌های سست
بی‌دلیل و بی‌منطق، از هرجهت
کشف‌های بهتر را دریابید
دغدغه‌مندی یا بی‌تفاوتی؟
نثروارگی
بن‌بست‌های مضمونی و نحوی
یک ساختار ویژه
دو پرداخت برای یک موضوع
نیاز جدی به شناخت شعر
ساده‌گیری در مضمون‌پردازی
اهمیّت زاویۀ دید
آمادگی برای برقراری انسجام
نگاهی دقیق و نکته‌یاب
مقدمه و نتیجۀ بی‌ربط
نشان دادن به‌جای بیان کردن
اهمیت عناصر انتخاب‌نشده
نیاز به مطالعۀ بسیار
تصاویر خنثی
تکلیف مضمون شعر را روشن کنید
شتاب در مضمون‌پردازی
دربارۀ شعر نبودن
پایان یافتن پیش از پایان‌بندی
ایجاد دیوار شنوایی در آغاز شعر
مقدمۀ لغزان
اول: سلامت زبانیِ متن
نارسانایی
اصرار به شعر بودن
آشفته و پریشان
پرسش‌های بی‌پاسخ
شروع به آموختنِ بیشتر کنید
از مضمون‌یابی تا مضمون‌پردازی
خلق فضای روشن
مضمون نو بیابید
افراط در بازی‌های زبانی
لزومِ توجه به محسوسات
بی‌توجهی به محور همنشینی
حذف عناصر لغزنده
دوری از ساخت‌های نحوی پرتکرار
همان‌طور که باید باشد
توضیحاتِ بی‌توجیه
نداشتن تفاهم ذهنی با مخاطب
بهره‌مندی از تقارن‌های نحوی
ساختار باز: ساختار آسیب‌پذیر
جمعِ دو گونۀ زبانیِ متفاوت
واژه، به‌مثابۀ شیء
هدف گرفتنِ نقطه‌ای کنارِ هدف
بلاتکلیف در مرز میان وزن و بی‌وزنی
نتیجۀ بی‌مقدمه
با توضیحات اضافی، مسیرهای ذهنی مخاطب را نبندیم
فاصله‌گیری از طبیعت کلام
از تأثیر متون ترجمه دوری کنید
خطر نزدیک شدن به مواضع شخصی
اهمیت سطرهای آغازین
عبور از مرحلۀ شاملوزدگی
گم کردن مضمون اصلی
حرکت از خیال‌انگیزی به‌سمت وهم‌انگیزی
دربارۀ «که‌»های توضیحی
تمام آنچه شعر نیست!
در فقدان آن نخِ نامرئی
توجه به نظام در حوادث ذهنی
تمام آنچه یک شعر کوتاه دارد
لجام‌گسیختگی در خلق تصاویر
پیشرفت محسوس در عرصۀ ساختار شعر
حذف فضاهای ناکارآمد از شعر
تلاش برای رسیدن به فردیت
غفلت از ظرفیت‌های هنری تشبیه
می‌توانست بهتر هم باشد
وزن را بیاموزید
ایجاد تنوع در لحن
تمرین درست اندیشیدن
تصاویر زیبا، امّا منفک از شعر
لازم نیست مخاطب همه‌چیز را بداند
شعر کوتاه لزوماٌ موجز نیست
تصاویرِ هم‌هدف، و نه هم‌سو
تصاویر خنثی
برخورد سهل‌انگارانه با زبان
پیشرفت آهسته و پیوسته
هم‌سو نبودن تصاویر با مضمون اصلی
گم کردن مسیر اصلی
بر کوتاه‌نویسی بیشتر متمرکز شوید
پا از مرزهایی که دیگران کشیده‌اند، فراتر بگذاریم
تلاش برای مهم و توجه‌برانگیز کردن خبر
مقدمات بی‌نتیجه
دوری از مضامین تکراری
سلامت ساختاری شعر، حرف اول را می‌زند
نوشتن، پیش از آموختنِ آموختنی‌ها!
تأثیر ذهنیت ساختمند بر ساختار شعر
الگوهای پیش ساخته
پیشرفت محسوس
شعر یا کاریکلماتور؟
تفاوت شعر و خبر
رعایت حال مخاطب
پیچیده‌نویسی بی‌دلیل
دیدارِ آشنای بی‌فایده
آشنایی با ظرائف نحو زبان فارسی
هیجان کشف موسیقی
گم شدن زاویۀ دید
فضاسازی، شرط لازم امّا ناکافی
تنها شوق نوشتن
کمی موجزتر
خشن نخست دیوار، کج است
مجموعۀ حلقه‌های مفقوده
بی‌بهرگی از حداقل‌های ادبیّت
طبیعی‌ترین شکل، و نه زیباترین شکل
رها کردن مروارید در جوی آب
عدم توفیق در انتقال لحن شعر
لزومِ نزدیک‌تر شدن به زبان امروز
کاربرد عناصر بی‌دلیل و بی‌ربط
شعر امروز عرصۀ نشان دادن است
توجه به عناصر مرتبط و غیرمرتبط
احترام به شعور مخاطب
کارایی افعال در ایجاد تنوع در لحن
ساختار شعر را فدای تصاویر زیبا نکنید
اهمیت مطالعۀ نثر مسجع فارسی
ثبت تجربیات حسّی همگانی
اهمیت مضمون، از اهمیت زبان نمی‌کاهد
لزوم کاربرد عناصر ملموس و آشنا، در تصویرسازی
بلاتکلیفی در انتخاب موسیقی
حذف تصاویرِ اضافی، تجربۀ عبور از آتش
پایان‌های شتاب‌ناک
ورود به دنیای فراواقعی
انتقال سادۀ خبر ساده
شاعر موقعیت و جایگاه خود را تشخیص دهد
بی‌بهرگی از ابتدایی‌‌ترین‌ها
یکی از شیوه‌های خروج از کاربرد عادی زبان
درباب اهمیت موضوع
بی‌منطق بودن با منطق‌گریزی فرق دارد
موسیقی را بیاموزید، حتی اگر به آن احساس نیاز نمی‌کنید
فریب دنیای مجازی را نخوریم
زبانِ بی‌حُسن و بی‌عیب
لزوم چشم‌پوشی از توضیحات غیرلازم
گرایش از نظم قدیم به‌سمت نثر جدید
نشان دادن با قلم
اهمیت تعامل شاعر با مخاطب
تعلیق بین هایکو و شعر کوتاه
بی‌درایتی در انتخاب نشانه
تصویرِ یک لحظۀ نفسگیر
واژه‌های کهن، لزوماً شاعرانه نیستند
نیاز به مطالعۀ بسیار دربارۀ شعر
هوشمندی در کاربرد قافیه هنر است
بیشتر شعر بخوانید
بی‌فرجامی
ناتوانی در هدایت مضمون اثر
به‌هم ریختن بی‌دلیل اجزای کلام
توجه به تغییر زاویۀ دید
خطرِ فاصله‌گیری از فهمِ مخاطب
اهمیّت مضمون‌پردازی
اصرار به موافقت با مخاطبِ فضای مجازی
ارائۀ اطلاعات بسیار، به مخاطبِ بی‌توجه
اهمیت تنوع لحن
لزوم مطالعه شعر
افراط در کاربرد تنها یک شیوه
ریزش تصاویر در مرحلهء دوم
وزن عروضی را بیاموزید
نمادپردازی بر پایهء اشتراکات ذهنی
الزام به رعایت ایجاز
درنظر گرفتنِ داشته‌های ذهنیِ مخاطب
ساختار باز
پایانِ بی‌تنش
فاصله‌گیری از ساختارهای معمول در نثر
نیاز شعر به غربال
گم کردن نخ اصلی
یک تشبیه برای خلق یک شعر کافی نیست
تلاش نافرجام برای رسیدن موسیقی
عناصرِ نشان‌دار
عدمِ صراحتِ هوشمندانه
ارتقای دلنوشته به‌سمت شعر
شاعرانه بودن و شعر نبودن
اهمیت کشف‌های دست‌اول در آثارِ کشف‌محور
هیجانِ رهایی از قیدوبندهای موسیقایی
توجه به واکنش آواییِ واژه‌ها در کنار هم
دقت به نکات ریز امّا مهم
گیر کردن پشت دیوار شنوایی
پرکردن ذهن مخاطب با حواشی
گونه‌ای کم‌بسامد امّا ارجمند در عاشقانه‌سرایی
اصرار بر معماپردازی
اِعجاب دربرابر کشف‌های ساده
راحت و صمیمی با مخاطب
موسیقیِ تأثیرگذار
اهمیت زوایای گوناگون در ساخت تصویر
لزوم فاصله‌گیری از اثر
نیاز به آموختنِ زبان‌آوری
اهمیت برش‌های درون‌سطری
حذف عناصرِ مازاد بر نیازِ متن
شاعر تصوّر کند محدودیتِ تعداد واژگان دارد
حلقه‌های بدیعِ اتصال
حاکمیت لحن واحد بر سه احساس متفاوت
سهل‌انگاری در دروغ‌گویی
مسیر زیبای بی‌هدف
توفیق در تولید مفاهمه
کلماتِ بلاتکلیف
توجه به سؤالات بی‌پاسخ در ساختار شعر
لزومِ آشنایی با زبان فارسی، پیش از فارسی‌نویسی
مرگ‌اندیشیِ عمیق
شناخت گونه‌ها و توانمندی‌های جاندارانگاری
کنایه‌‌های حقیقی
سپیدسرایی به‌معنای خداحافظی با موسیقی شعر نیست
کشف تصویر، کافی نیست
شعر کارگری، بدون حرف‌های کلیشه‌ای
تمرین تصویرسازی برای توانمندیِ ساختاری
زوال یا انهدام؟
تأثیر زبان امهات متون فارسی، بر شعرهایی امروزی
لحن‌پردازیِ توفیق‌آمیز
پرهیز از کژتابی زبانی
نمونۀ خوبِ شناخت موسیقی شعر
لزوم شناخت شعر از غیر شعر
توهم کشف شاعرانه
الزام به توضیح
تنفس در هوای تازۀ آزاد
شتابزدگی در ثبت کشف
استعداد ویژه در زمینۀ کاریکلماتورنویسی
وسوسۀ تصویرسازی با عناصر مسائل روز
توامند در عرصۀ موسیقی شعر سپید
لزوم آشنایی با ساختار شعر
اهمیت قرینۀ صارفه در بافت‌های استعاری
آشنایی با زبان سالم فارسی، اولین قدم برقراری ارتباط کلامی
توقع هنرمندانه بیان کردنِ احساسات
تجهیز به دانش زیباشناسی ادبی
تأمل بیشتر بر لحن سطر آغازین
ایجازِ هوشمندانه
لزوم آشنایی با مقدمات شعر
پرکردن جاهای خالی با عناصر غیرهم‌ساخت
مقدماتِ بی‌نتیجه
بازی‌های زبانیِ فریبکار
آشنایی با وزن عروضی ضروری است
تمرکزِ بیش از حد بر لایۀ سطحیِ شعر
درک حضور دیگری
الزام به توضیحات اضافه
فضاسازیِ هوشمندانه
نثرهایی با تقطیع افراطی سرها
واژه‌ها درحال شعار دادن هستند!
حاکمیّت ذهنیّت استعاری بر زبان
راه رفتن روی مرز ذهنیت و عینیت
شائبۀ شعر
آشنایی با دستورزبان، شرطِ اوّل‌قدم است
اِعجاز تکرار
در تمایز شعر و نثر
ساختمانِ مهندسی‎سازِ غیرهنری
توجه به تناسبات لفظی، برای شعر شدن کافی نیست
بی‌توجهی به بارِ معناییِ واژه‌ها
شاعر؛ کاربر حسّاسِ زبان
غربال سطربه‌سطر یک شعر
کوتاه‌نویسی، گامِ نخستینِ سرایش نیست!
حرکت به‌سمت عینیت
ذوق‌زدگی ِ کاربردِ واژه‌های تازه!
بارقه‌هایی آشکار از داشتنِ هوش متنی
پرداختِ گزارش‌گونۀ مسائل روز، و معضل تاریخ مصرف!
مردّد میان شعر کوتاه و هایکو
شعر، وسیلۀ انتقالِ پیامِ صرف نیست
قدم‌های درستِ نخستین
حتی یک تصویرساز حرفه‌ای، لزوماً شاعر نیست
چند قدم فاصله تا یک ساختار کامل
شناسایی عناصر بیکار
اهمیت درگیری حواس چندگانه در تصویرسازی
یک سطر خوب، کافی نیست
مقالات
انتخاب در شعر ـ 17 ـ بررسی اهمیت انتخاب در شعری از شمس لنگرودی / لیلا کردبچه
انتخاب در شعر ـ 16 ـ بررسی اهمیت انتخاب در شعری از عباس صفاری / لیلا کردبچه
انتخاب در شعر ـ 15 ـ بررسی اهمیت انتخاب در شعری از سارا محمدی‌اردهالی / لیلا کردبچه
انتخاب در شعر ـ 14 ـ بررسی اهمیت انتخاب در شعری از هرمر علیپور / لیلا کردبچه
انتخاب در شعر ـ 13 ـ بررسی اهمیت انتخاب در شعری از احمد شاملو / لیلا کردبچه
انتخاب در شعر ـ 12 ـ بررسی اهمیت انتخاب در شعری از حسین صفا / لیلا کردبچه
انتخاب در شعر ـ 11 ـ بررسی نقش انتخاب در شعری از گروس عبدالملکیان / لیلا کردبچه
انتخاب در شعر ـ 10 ـ بررسی نقش انتخاب در شعری از محمد امینی / لیلا کردبچه
انتخاب در شعر _ 9 _ بررسی نقش انتخاب در شعری از جواد گنجعلی / لیلا کردبچه
انتخاب در شعر ـ انتخاب زبان، زمان، مکان / لیلا کردبچه
انتخاب در شعر ـ 7 ـ انتخاب لحن / لیلا کردبچه
انتخاب در شعر ـ 6 ـ انتخاب آهنگ کلام / لیلا کردبچه
انتخاب در شعر ـ 5 ـ انتخاب موضوع / لیلا کردبچه
انتخاب در شعر ـ 4 ـ انتخاب شعر / لیلا کردبچه
انتخاب در شعر ـ 3 ـ انتخابِ چگونه نوشتن / لیلا کردبچه
انتخاب در شعر ـ 2 ـ انتخاب نوشتن / لیلا کردبچه
انتخاب در شعر ـ 1 ـ اهمیت انتخاب در شعر / لیلا کردبچه