سيد وحيد سمنانيزندگی نامه
متولد نازی‌آباد تهران، ساکن اسلامشهر
مفتخر به شاگردی زنده‌یاد خلیل عمرانی

کتاب ها
چند ردپا از من
صدف‌های لال
مرور پنجره‌ها
تصحیح دیوان کمال‌الدین اهلی ترشیزی
تصحیح دیوان رضی آرتیمانی
تصحیح و تحقیق تکلمة بخش‌های منتشر نشده خلاصه‌الاشعار
و....

جوایز
تقدیر شدة در جشنواره بین‌المللی فجر
رتبة برتر کتاب سال معلم
و ...

نقد ها
عبور از مسیرهای کهنه، کشف تازه‌ها
وسواس بیشتر؛ لازمه ادامۀ کار
گام اول شاعری، قالب‌شناسی است
اشارۀ بی‌فاکتور به موضوع؛ غفلتی فراگیر
چند کلام روبه‌جلوی دیگر!
نگاهی از نو؛ لزومی انکار ناپذیر
لزوم تطبیق متن با تاریخ؛ تعین حد و مرز خیال
گریز از روایت محض
وزن؛ بایسته‌ای فراموش شده
آگاهی بیشتر از زبان، لزوم توجه به درون‌مایة قالّب‌ها
گریز از صراحت نویسی محض
دستچینی از بی‌توجهی به نقدها
ابهام نادلپذیر
یک اتفاق خوش، شروع از سر خط
نوآوری‌‌های بی‌فاکتور؛ استقبال است از رکود
زیر چتر نام خویش، باران باش
لزوم اجتناب از طنز‌هاي بي‌مورد
پیش به سوی روشنی
لزوم بازنگری پس از سرایش
سخن هر چه گویم همه گفته‌اند!
شفافیت چند قطره صراحت و تمنایی برای شنیدن
چند گام روشن رو به آفتاب
معنا،‌معنا، معنا ....
شعر خطف بلفظ گریز
از کلمه تا شعر
شب‌پیمایی با فانوس
گام‌هاي طي‌ نشده
التزام به نوگرايي
سامان بی‌سامانی
ایجازهای مخل
تمناهاي روشن
بایدهای فراموش‌شده