محمدخلیل طالبان پورزندگی نامه
محمدخلیل طالبان‌پور تیرگان 1363 در تهران به دنیا آمد. از دبیرستان شعر می‌سرود، اما از آنجا که در ریاضیات قوی بود، به دانشگاه علم و صنعت رفت و مهندسی مکانیک خواند. در دورۀ دانشجویی با سیدحسن حسینی و قیصر امین‌پور آشنا شد و بعدها با هدایت قیصر به رشتۀ ادبیات آمد. البته در دورۀ لیسانس هم از کلاس‌های ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی و تهران غافل نبود، در دروس اساتیدی چون شمیسا، شفیعی کدکنی و حمیدیان شرکت می‌کرد. در دورۀ ارشد با اصغر دادبه آشنا شد و رسالۀ ارشد خود را در زمینۀ سبکشناسی غزل بیدل با هدایت او و مشاورۀ حسن‌زاده به اتمام رساند. پس از پایان خدمت سربازی، به دانشگاه شیراز رفت و ادبیات عرفانی را زیر نظر اساتیدی چون نیّری، نحوی و جعفری پیش برد و رسالۀ دکتری خود را با هدایت نجف جوکار و مشاورۀ حسن‌لی و امینی با عنوان «تصحیح و شرح نسخه‌بدل‌های دیوان بیدل دهلوی (الف)» با درجۀ عالی به پایان برد. او به تاویل و تفسیر آثار عرفانی و مطالعات تطبیقی در این حوزه، به ویژه هند و اسلام علاقه‌مند است. انگلیسی، آلمانی و عربی را خوب می‌داند و این‌روزها در حال تکمیل زبان سانسکریت است.

کتاب ها
- ترجمه: امام دوازدهم و شهسواری معنوی (دفتر هفتم اسلام ایرانی، چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی)، تهران: اندیشه ناب، 1393، نویسنده: هانری کربن. (ترجمه از متن عربی و مقابله با متن فرانسوی، با همکاری مهدی رشیدی)
- ترجمه: آشنایی با هرمنوتیک ادبی، تهران: نی، 1402، نویسنده: پیتر سوندی. (در دست انتشار) (ترجمه از متن آلمانی و مقایسه با ترجمه انگلیسی)
- ترجمه: فرهنگ فشرده اصطلاحات ادبی آکسفورد، تهران: فرسام، 1402، مترجم همکار: ابراهیم نوربخش، نویسنده: کریس بالدیک (در دست انتشار) (ترجمه از انگلیسی)
- تصحیح و شرح: دیوان غزلیات بیدل دهلوی و شرح نسخه‌بدل‌ها، جلد اول (الف)، جلد دوم (ب-خ)، تهران: فرسام، 1402 (در حال حروف‌چینی)