یک شروع خوب
عنوان مجموعه اشعار : حقیقت
شاعر : سعید امیری بهابادی


عنوان شعر اول : تب عشق
به نام حق تعالی که جانم از اوست
عاشقی کردم هر دم به تمنا گشتم
چهره یار ندیده همه دنیا گشتم
از دیار پدری راه به دریا بستم
آخرش در گذر عشق ره به ثریا بستم
عشق اولاد به والد همه رعنا دیدم
در میان سفران عشق چه زیبا دیدم
در تب عشق همه جای جهان راگفتم
عشق مادر به پسر دیدم و رسوا گشتم
که جوان عشق همان نیست که پنداشته ای
عشق آن است که اندر دل خود کاشته ای
عشق آن است که آن را نفروشی به گزاف
عشق آن نیست که آن را بخری بهر نیاز
پایان


عنوان شعر دوم : عاقبت
به نام حق تعالی که جانم از اوست
به نام بزرگ مکان آفرین
به نام خدای دهان آفرين
نگوید ز قرآن که آسان شود
که سختی در آخر ز پنهان شود
تمام بزرگی همه رفتنیست
جلال شکوه جهان مردنیست
ولیکن بماند ز اندر جهان
ز نام بزرگان به دیگر زمان
ز هر کس که بذر ز خوبی بکاشت
ز اندر قیامت بزرگی بداشت
ولیکن اگر دشمنی کاشتی
ز اندر قیامت تو چو خاک شی
در آخر چو اول به نام خدای
بیا حق بکاریم اندر سرای
پایان


عنوان شعر سوم : زندگی
به حق تعالی که جانم از اوست
قطعه جدا کردمَ اَز دیگران
راه برون رفته ام از بیکران
من زه کران گشته ام خسته ام
حال دگر نیست مرا رسته ام
حال من آنگونه که شیدا نوشت
حال همانیست که ندارد سرشت
عالم هستی همه اش درد نیست
کاش شود همچو مسیحا بزیست
همچو ز یوسف که ز آن چاه پست
رفت برون بشدش تاج بخت
زندگی ام همچو بیابان خشک
سر بگزارد به مجنون ز پشت
ای زه ولیکن دل من خوش بود
چون که خدایم همه ای حق بود
پایان
نقد این شعر از : جواد چراغی
سلام به دوست تازه‌وارد پایگاه نقد شعر
همیشه برای همه که میخواهند اولین تجربه‌های شعری خود را به اشتراک بگذارند سوالات فراوانی در ذهنشان درباره نوع برخورد مخاطب و تایید یا عدم تایید از سوی آنان وجود دارد که حتی گاه میتواند تبدیل به مهمترین دغدغه‌ی یک شاعر تازه کار شود هم میتواند او را دلسرد کند هم اینکه انگیزه بدهد.در اینجاست که نوع بازخوردها و برخوردها بسیار مهم است و میتواند به ادامه شاعری یک شخص جهت بدهد. در این مرحله شاعر نیاز به تشویق‌های همراه با آموزش دارد تا استعدادش روز به روز شکوفا بشود که افراد این نیاز را با ورود به فضای حرفه‌ای انجمنها. خواندن شعر برای معلم یا خانواده. شرکت در جشنواره‌ها و...برآورده میکنند. حال پایگاه نقد شعر یک فرصت استثنایی ست تا این مساله در بالاترین سطح کیفی آن برای یک شاعر تازه کار حل بشود ازین رو امیدوارم که این‌پایگاه و یادداشتهای بزرگوارانِ منتقد درباره شعر شما در ادامه مفید واقع گردد و بتوانید وارد یک مسیر هموار بشوید.
آنچه که از آثار ارائه شده برداشت میشود اینست که میتواند گفت شاعر استعداد فراوانی در مضمون پردازی دارد. و نیز وزن عروضی را بصورت ذهنی و سماعی میشناسد و نیز با قالب و درنهایت قافیه آشنایی لازم را دارد مسایلی که بسیاری از تازه کاران مدتها بایست با آن درگیر باشند. اما با همه اینها باز خطاهای جزئی مشاهده میشود که البته با توجه به سابقه و سن ایشان طبیعی ست. و من این را یک شروع بسیار خوب قلمداد میکنم.
در اینجا به چند مورد از خطاها اشاره میکنم تا روشن‌تر سراغ متن برویم:
بطور مثال در اثر نخست بیت آخر کلمه(گزاف) نمیتواند با (نیاز) قافیه باشد
یا در اثر دوم کلمه (رفتنیست) نمیتواند با (مردنیست) قافیه شود زیرا در قافیه گرفتن کلمات بُن و ریشه اصلی کلمات را بدون پسوند و پیشوند در نظر میگیریم که در اینصورت کلمه (مردنیست) بدون پسوند تبدیل میشود به (مرد) و کلمه (رفتنیست) تبدیل میشود به (رفت) که این دوکلمه (مرد و رفت) نیز قافیه به حساب نمی آیند.
و در بیت:
ولیکن اگر دشمنی کاشتی
ز اندر قیامت تو چو خاک شی
کلمات (کاشتی و شی )نیز قافیه درستی محسوب نمیشوند
لازم است این‌نکته نیز در شعرهای بعدی رعایت گردد.

میخواهم تعریفی ساده و ابتدایی از قافیه داشته باشم‌
کلمات قافیه باید حداقل یک صامت و یک مصوت پایانی مشترک داشته باشند تا قافیه محسوب شوند و البته این کلمات باید اصل کلمه بدون پسوند و پیشوند باشند.
بطور مثال کلمات قافیه در اثر سوم بیت سوم اینها هستند:
(نوشت. سرشت) همانطور که میبینیم حروف و صدای (...اِشت ) در پایان هر دو کلمه مشترک است

حال در تعریف صامت و مصوت نیز باید گفت:
صامت به تمام حروف الفبایی میگویند که ساکن هستند و باید توسط مصوتهای ششگانه صدادار بشوند
مصوتهای نیز دو دسته‌اند مصوتهای بلند شامل( آ. او. ای) و مصوتهای کوتاه شامل( اَ. اِ . اُ)
حالا در کلمات قافیه مد نظر که حروف(اِ شت) مشترک بود صدای کسره بر حروف ( وِ . رِ ) مصوت کوتاه محسوب میشود و حروف(شت)که ساکن است صامت محسوب میشود.

با توجه به همین قاعده میتوان مابقی کلمات قافیه‌ را نیز مدنظر قرار داد.
البته این‌ها صرفا آشنایی تکنیکی با قافیه است. و شاعر ما بطور ذهنی با قافیه اشنایی دارد و بجز چند مورد مابقی قافیه‌ها را بصورت درست به کار برده است.

نکته و توصیه مهم دیگر درباره سبک مطالعات شاعر است. طبیعتا در بازه سنی اینچنینی شاعر تازه کار تحت تاثیر مطالعات ادبی کتب درسی قرار میگیرد. و زبان و فضای شعرش نیز تحت تاثیر محتوای کهن این کتابهاست. اما وقتی میخواهد شاعری را بصورت جدی و حرفه‌ای ادانه دهد بایست سبک مطالعات خویش را گسترش داده و به سمت ادبیات معاصر نیز سوق میدا کتد و با زبان شاعران امروزی آشنایی پیدا کند. پس لازم است حتما از آثار شاعران امروزی نیز بصورت جدی مطالعه کرد.

حتم دارم با اندکی تلاش و پشتکار و با توجه به استعداد قابل توجهی که از دوست شاعرمان میبینم در آینده شاهد شعرهای بسیار درخشانی از ایشان خواهیم بود.


شاعر بمانید

منتقد : جواد چراغی

جواد چراغی_متولد ۱۳۶۸/۷/۷_زنجان_غزل سرا_ _دبیر و موسس نخستین کانون شعر و ادب دانشگاه پیام نور استان زنجان۱۳۹۰ _رئیس انجمن ادبی اشراق زنجان از سال۱۳۹۵. _دبیر کارگاه های نقد شعر هفتگی انجمن ادبی اشراق از سال ۱۳۹۵ _دبیر علمی جشنواره شعر مادر بهار ...دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.