شعر کوتاه، سخت تر است
عنوان مجموعه اشعار : سکه
شاعر : بهمن ترکمانی


عنوان شعر اول : سکه

سکه ی غلتان
جوی آب
تلاش حریص من
گویی تمام ثروتم در خطر است!!

عنوان شعر دوم : .
.

عنوان شعر سوم : .
.
نقد این شعر از : آرش شفاعی
شعر کوتاه گفتن برخلاف ظاهر ساده و راحت آن، یکی از مشکل ترین شیوه های شعرگفتن است. شاعر در شعر کوتاه باید همۀ عناصر و اسباب شاعری را رعایت کند، شعرش از تفکر، تخیل و زبان شاعرانه برخوردار باشد و درعین حال کوتاه و در نهایت ایجاز بسراید. در این شکل از شاعری، آنچه بیش از همه اهمیت دارد که یک مرکزیت در شعر وجود داشته باشد که شاعر روی آن مانور بدهد اما این مرکزیت که می تواند براساس زبان، خیال و یا اندیشه‌ای خاص باشد، نباید مانع از این شود که شاعر به دیگر وجوه شعر بی‌اعتنا باشد.
شاید یکی از ایرادات مهمی که در شعر «سکه» وجود دارد این است که شاعر در یک شعر کوتاه از دو صفت استفاده کرده است: غلتان و حریص. آیا این دو صفت توانسته است چیزی به شعر بیفزاید؟ وقتی شاعر از سکه‌ای در جوی آب سخن می‌گوید آیا جز این در ذهن مخاطب نقش می بندد که این سکه غلطان بوده است؟ وقتی راوی شعر به دنبال سکه‌ای است که در آب می‌رود و فکر می‌کند تمام ثروتش در خطر است، آیا صفت حریص چیزی به شعر اضافه کرده است جز اینکه قضاوتی به شعر اضافه کرده است و از گسترۀ شعر کاسته است؟
تلاش برای سرودن شعر کوتاه، تلاشی قابل تقدیر است اما در این تلاش و تجربه اندوزی شاعر باید صبور باشد و دست از ممارست و تجربه برندارد. نباید فکر کرد که چون در شعر کوتاه با تعداد کلمات کمتری روبه‌روییم، شعر گفتن ساده تر و راحت تر شده است بلکه این شیوه از شاعری به مطالعۀ فراوان و شکیبایی بیشتر نیاز دارد.

دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.