نگاهی به هارمونی در شعری کوتاه
عنوان مجموعه اشعار : 1
شاعر : ناصر ثاقبی فرد


عنوان شعر اول : برف شادی
از سیاهی ها
تنها
دو نقطۀ پر از نور
درپشت پلکهای بسته ام مانده است
یکدست سپیدپوشیده ام
لطفا
پا
روی برف شادی روحم نگذارید
نقد این شعر از : محمدکاظم حسینی
شعری که با آن روبرو هستیم مرده‌ای را نشان می‌دهد‌ که سپیدپوش کفن است و پشت پلک‌های بسته‌اش انگار در تونلی از نور حرکت می‌کند. با تجربیاتی که بسیاری از مرگ داشته‌اند و برگشته‌اند، این شعر، احساس خوبی را نسبت به جدایی بدن از کالبد جسم بیان می کند و شاعر توانسته ایدئولوژی خودش را و نگاه خودش را نسبت به مرگ و پایان زندگی به مخاطب انتقال دهد. این‌ها امتیاز این شعر نیستند شاعر توانسته با عناصر شعر و ابزارهای موجود، این فضا را دیداری کند و ما شاهد اجرای این صحنه در شعر باشیم .
در شعر ناصر ثاقبی‌فرد هارمونی و هماهنگی‌ای وجود دارد. این هارمونی، شعر را متعهد کرده که نوع بیان باید همجنس موضوع باشد و این هماهنگی، کل شعر را در بر می‌گیرد .
مضراب شعر، لحن شعر، انتخاب واژگان شعر ، و سنگینی و سبکی وزن شعر همگی هماهنگی خاصی را می‌طلبد با موضوعی که برای بیان در نظر گرفته شده است. هارمونی در واقع نظمی درونی است که وزن و کلام و لحن را به تناسب معنا حفظ می‌کند.
به لحاظ دیداری به شعر ناصر ثاقبی فرد نگاه کنید
از شروع تا پایان شعر، نقطه‌های آن را بشمارید. نقطه‌های کلمات را بشمارید. این کلمات پرنقطه را شاعر یا ناخودآگاه او (که قبلاً آموزش دیده) برای چه انتخاب کرده‌اند: ۶۰نقطه .
شاعر با انتخاب کلمات پرنقطه توانسته است هم نقاط نور را مشخص کند و اشعه‌ها را و هم در جشنی که شاعر از آن صحبت می‌کند، با این تعداد بسیار زیباد نقطه، انگار دارند برف شادی اسپری می‌کنند.
اگر به شکل کلمه ( پا ) نگاه کنید، می‌بینید که زیر خود همین واژه، سه نقطه انگار دارد له می‌شود و شاعر می‌گوید پا روی این نقطه‌های برف شادی نگذاری!
نغمات (Alitrtrtion ) به عنوان ابزاری در دست شاعر هستند و شاعر با مهارت توانسته است از آنها خوب استفاده کند چرا که نغمه (س) هم «هیس!» را تداعی می‌کند و هم تداعی صدایی را وقتی که چیزی دارد اسپری می‌شود و این صدا را ما در فضای شعر می‌شنویم. همچنین به نغمات برخاسته از (های) دو چشم که حضورش در نوشته، به لحاظ دیداری هم اهمیت دارد نگاه کنید
در کل با شاعری بسیار مستعد و با تجربه روبروییم گرچه من از تتابع اضافات در آخر شعر لذت نبردم (برف شادی روح) و فکر می‌کنم که شاعر باید این تتابع را درست کند..

این شاعر فقط یک شعر فرستاده بود و کاش شعرهای دیگری از این شاعر در اینجا ببینم

منتقد : محمدکاظم حسینی
دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.