منتقدان

رضا بیات
دکترای ادبیات فارسی دارم و استادیار دانشگاه شهید رجایی‌ام. حوزه‌های پژوهشی‌ام عبارتند از سبک‌شناسی، نقد ادبی و تاریخ ادبیات. البته تاکنون همۀ این فنون را در حیطۀ محتوایی ادبیات شیعی به کار برده‌ام. از 1390 در مؤسسۀ سلیس (https://salis110.ir) فعالیت کرده‌ام و از اواخر 1401 در ایتا کانال فهام (https://eitaa.com/fahhaam) را راه انداخته‌ام و دغدغه‌هایم را آنجا می‌نویسم.
رحمت‌اله رسولی‌مقدم
فرزند کوهستان؛ متولد خرداد 1369
سيد وحيد سمناني
متولد نازی‌آباد تهرا ساکن اسلامشهر مفتخر به شاگردی زنده‌یاد خلیل عمرانی دکترای زبان و ادبیات فارسی دبیر زبان و ادبیات فارسی
محمدخلیل طالبان پور
محمدخلیل طالبان‌پور تیرگان 1363 در تهران به دنیا آمد. از دبیرستان شعر می‌سرود، اما از آنجا که در ریاضیات قوی بود، به دانشگاه علم و صنعت رفت و مهندسی مکانیک خواند. در دورۀ دانشجویی با سیدحسن حسینی و قیصر امین‌پور آشنا شد و بعدها با هدایت قیصر به رشتۀ ادبیات آمد. البته در دورۀ ...
ناصر فیض
دوم خردادی سال 1338 متولد قم با پدر و مادری اهل مشکین شهر زبان و ادبیات فارسی خوانده ام از سال 72 ساکن تهرانم