منتقدان

رضا بیات
دکترای ادبیات فارسی دارم و استادیار دانشگاه شهید رجایی‌ام. حوزه‌های پژوهشی‌ام عبارتند از سبک‌شناسی، نقد ادبی و تاریخ ادبیات. البته تاکنون همۀ این فنون را در حیطۀ محتوایی ادبیات شیعی به کار برده‌ام. از 1390 در مؤسسۀ سلیس (https://salis110.ir) فعالیت کرده‌ام و از اواخر 1401 در ایتا کانال فهام (https://eitaa.com/fahhaam) را راه انداخته‌ام و دغدغه‌هایم را آنجا می‌نویسم.
رحمت‌اله رسولی‌مقدم
فرزند کوهستان؛ متولد خرداد 1369
سيد وحيد سمناني
متولد نازی‌آباد تهران، ساکن اسلامشهر مفتخر به شاگردی زنده‌یاد خلیل عمرانی
محمدخلیل طالبان پور
محمدخلیل طالبان‌پور تیرگان 1363 در تهران به دنیا آمد. از دبیرستان شعر می‌سرود، اما از آنجا که در ریاضیات قوی بود، به دانشگاه علم و صنعت رفت و مهندسی مکانیک خواند. در دورۀ دانشجویی با سیدحسن حسینی و قیصر امین‌پور آشنا شد و بعدها با هدایت قیصر به رشتۀ ادبیات آمد. البته در دورۀ ...
ناصر فیض
دوم خردادی سال 1338 متولد قم با پدر و مادری اهل مشکین شهر زبان و ادبیات فارسی خوانده ام از سال 72 ساکن تهرانم